Söker du ledig lokal Ring 0200-22 75 00

 

Allmänna råd om inomhustemperatur!

Inomhustemperaturen är viktig. Här finner ni information om detta.

Inomhustemperatur »

Boendefrågor

Här kan du som hyresgäst till Kopparleden få svar på några av de vanligaste frågorna vi får. Hittar du inte svaret på din fråga, kontakta oss så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig.

Boendefrågor och svar »

Boendeinfo

Autogiro

Ett enkelt och bekvämt sätt att betala din hyra. Ansökan om autogiro görs på blankett som vi skickar till dig – ring oss. Den sista vardagen i månaden dras hyresbeloppet från ditt bankkonto.

Avflytt

Vid avflyttning skall lägenheten besiktigas. Lägenheten och tillhörande utrymmen som förråd och garage ska vid tillfället vara tömda och städade. Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten, t ex dörrar, hatthyllor och gardinbeslag skall lämnas kvar i lägenheten. Boka tid för besiktning senast en vecka innan avflyttnings datum på telefon 0240-59 29 33. Nycklar återlämnas senast kl 12:00 avflyttningsdagen.

Balkong

Blomlådor eller dylikt får inte hängas utanför balkongen p g a risken att falla ned och orsaka skada. Tänk också på att endast el-grill får användas på balkong eller uteplats samt att man inte får slänga ut fimpar, skräp m.m.

Brandvarnare

Kopparleden tillhandahåller en brandvarnare till samtliga lägenheter Det åligger hyresgästen att kontrollera brandvarnarens funktion under tiden man bor i lägenheten. Vid fel görs en felanmälan, använd gärna felanmälan via hemsidan. Om du upptäcker brand: Larma via 112. OM du har möjlighet, -varna grannarna och påbörja evakuering och ev släckningsarbete. Sätt dig i säkerhet, stäng fönster och dörrar för att förhindra att branden sprider sig. 

El-abonnemang

El-abonnemang tecknas och betalas av dig som boende med valfri leverantör. För att vara säker på att ha el vid inflyttning bör du anmäla din nya adress senast en vecka innan inflyttning. Glöm inte att avsluta el-abonnemanget vid avflytt.

Felanmälan

Felanmälan kan göras direkt via hemsidan eller per telefon 0240-59 29 33 eller jourtelefon 0200-22 72 00

Flyttstädning

Lägenheten skall vara väl rengjord och städad. Glöm inte balkong och förrådsutrymmen, garage etc. Tänk på att om lägenheten inte är välstädad måste vi debitera dig för städkostnaden.
Här kan ni ladda ner en folder med städtips och en checklista inför flytten.

Hemförsäkring

Kom ihåg att teckna hemförsäkring, den omfattar samtliga i din familj och täcker, förutom skador på dina ägodelar, även sådant som kan drabba fastigheten vid brand eller vattenskada. Saknar du försäkring kan dina kostnader bli mycket stora vid eventuell olycka.

Hyresbetalning

Betalning av hyran ska ske i förskott senast sista vardagen i månaden innan. Kopparleden skickar ut hyresavier kvartalsvis, har du autogiro dras hyresbeloppet från ditt bankkonto sista vardagen månaden innan. Påminnelser och krav sköts av Intrum Justitia.

Jour - när kontoret är stängt

Vid allvarliga/akuta fel efter kontorets öppettider ring jourtelefon 0200-22 72 00 Kopparleden får alltid en rapport efter att de gjort en utryckning. Den som stör riskerar förutom att sägas upp att betala utryckningskostnaden.

Mattor

Skaka ej från fönster eller balkong då det vållar dina grannar obehag.

Skötselråd för plastmattor.

Persienner

Persienner tillhandahålls och underhålls av hyresgäst, hyresvärd ansvarar ej för dessa.

Rökning och husdjur

Rökning och husdjur bör ej förekomma i lägenheten, kostnader relaterade till rökning och husdjur kommer debiteras hyresgäst.

Störning

Vår ambition är att det ska vara lugnt och trivsamt i våra hus, oavsett tid och dag. Vissa ljud måste dock du som hyresgäst ha överseende med ex hushållsmaskiner, steg och röster. Om du upplever att dina grannar stör t ex genom hög musik, bråk och skrik kontaktar du kontoret. När du anmäler störningen till oss råder tystnadsplikt och du har alltid möjlighet att vara anonym gentemot den störande hyresgästen.

Trapphus

Trapphus skall hållas fria från cyklar, barnvagnar, leksaker, skräp mm. Trapphuset är en utrymningsväg och får ej blockeras. Ambulans och räddningstjänst måste ha fri väg om olyckan skulle vara framme.

Tvättstuga

Tänk på att hålla dina tvättider och att göra ren den utrustning som Du använt. Torka upp spillt vatten och sopa golvet. Inga sopor lämnas kvar. Kontrollera att Du stängt av samtliga maskiner, inte glömt kvar något i eller kring maskinerna samt släckt belysning i tvättstuga och torkrum. Inga husdjur med i tvättstugan Här gäller den gamla trivselregeln Lämna tvättstugan i samma fina skick som Du vill finna den

Uppsägningstid

Avflytt kan ske tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Exempel - om du säger upp din lägenhet någon gång mellan den 1-31 januari, gäller uppsägningen till avflyttning den 1 maj.

Undantag från ”tremånadersregeln” sker endast vid dödsfall då uppsägningstiden är en månad. En månads uppsägningstid gäller då om uppsägningen tillsammans med ett dödsfallsintyg inkommer inom en månad efter dödsfallet, annars gäller tre månaders uppsägningstid.

Du får alltid en skriftlig bekräftelse från oss.

Under uppsägningstiden är du skyldig att låta intresserade hyresgäster få se på lägenheten fastän du ej flyttat ut.

Uppsägningen ska vara skriftlig och undertecknad av samtliga kontraktsinnehavare. Om uppsägningen gäller ett dödsbo, så ska den undertecknas av samtliga dödsbodelägare.